EVITA

Data urodzenia: 16.05.2004
Maść‡: ciemne palomino
Wzrost: 83 cm
Ojciec: RICARDO V.H. KLOOSTER
Matka: CHARLOTTE V.'T MUNNIKKENHOF
punkty bonitacyjne: 79